Suteiktos pasirinkimo galimybės

suteiktos pasirinkimo galimybės

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas Aprašymo santrauka Studijų programos tikslas -ai : Muzikologijos bakalauro studijų tikslas — rengti muzikologus praktikus, muzikos meno žinovus, dalyvaujančius šalies kultūriniame gyvenime, gebančius nagrinėti ir vertinti muziką bei jos reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais, visuomeniniais požiūriais, pristatyti muzikinio gyvenimo aktualijas kintančių komunikacijos priemonių ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.

idėjos užsidirbti pinigų internete 2020 id variantų apžvalgos

Studijų rezultatai: gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti; gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius muzikos kūryboje, moksle ir kultūriniame gyvenime; gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti; gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai reikšti savo mintis, pristatyti jas viešai; gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias muzikos raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę; gebėjimas atlikti profesionalų muzikos kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausia formą šio tyrimo rezultatams pristatyti; muzikologijos veiklos formų išmanymas ir gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje; gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikiniame gyvenime, populiarinti muzikinę kultūrą visuomenėje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: grupinės paskaitos, grupinis pasirinkimo galimybės pirkti, praktikumai, pratybos, praktika, seminarai, diskusijos, atvejo suteiktos pasirinkimo galimybės, stebėjimas, rašto darbo rengimas.

organizuoti papildomas pajamas

Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

kas ir kaip uždirbo pinigus į indėlius apžvalgos apie tarpininko xtrade mainus

Dalykų studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamoji vertinimo schema. Vertinimo metodai: įskaita; testas; rašto darbai; egzaminas žodžiu; egzaminas raštu, gynimas.

kaip šiek tiek užsidirbti pinigų

Studijų dalykai moduliaipraktika: studijų krypties dalykai; bendrieji universitetiniai dalykai; pasirenkamieji dalykai; praktika. Studijų programos skiriamieji bruožai: programa pasižymi didelėmis galimybėmis studentui formuoti unikalų studijų turinį ir modeliuoti savo karjerą, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus bei jų alternatyvas.

suteiktos pasirinkimo galimybės

Suteiktos pasirinkimo galimybės sudaro sąlygas ateityje rinktis muzikos suteiktos pasirinkimo galimybės, muzikinio gyvenimo apžvalgininko ir analitiko, renginių organizatoriaus, lektoriaus, muzikinių laidų suteiktos pasirinkimo galimybės ir pan.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikologijos humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros įstaigose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje; koncertinėse institucijose t. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir pan.

autodengi internetinis uždarbis su kuo dirbti ir užsidirbti pinigų

Tolesnių studijų galimybės: Muzikologijos programos bakalaurai gali tęsti studijas humanitarinių studijų srities menotyros krypties magistrantūroje.

Panašūs temos