Programos variantų analitikas

programos variantų analitikas

kaip užsidirbti pinigų 2020 eurų ar buto nuoma yra papildomų pajamų

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti verslo analitikos specialistus, turinčius integruotų verslo analitikos žinių, gebančius savo profesinėje veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklos analizei, vertinimui ir prognozavimui, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir programos variantų analitikas, išmanančius šiuolaikinio verslo materialiųjų ir informacinių srautų projektavimo, analitinio darbo organizavimo ir įgyvendinimo standartus bei metodus.

Programos variantų analitikas rezultatų vertinimo būdai: Kontroliniai darbai pateikiant uždarojo ir arba atvirojo tipo užduotis ; testai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys, minčių žemėlapiai, referatas, kolokviumas atviri teoriniai klausimaityrimo ataskaitos pristatymas raštu ar žodžiureferatas, laboratorinio darbo ataskaita, kursinio darbo gynimas, baigiamasis darbas projektas ir jo gynimas, rašto darbas mokslinės literatūros analizėstendinio pranešimo pristatymas, grupės ataskaitos pateikimas, kolegialus vertinimas, projekto pristatymas, mokslinių straipsnių analizė, tyrimų pristatymas, egzaminas atvirojo ir uždarojo tipo užduotys.

Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 15 kreditų Filosofija, Specialybės kalba, Specialybės kalba anglų, vokiečių, prancūzųSociologija kt.

programos variantų analitikas

Baigiamojo darbo rengimas, apiforminimas programos variantų analitikas gynimas sudaro 18 kreditų Bakalauro baigiamasis darbas 1, Bakalauro baigiamasis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas 3.

Galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus - 6 kreditai. Studijų programos skiriamieji bruožai: Verslo analitikos studijų programa skirta ruošti verslo analitikos specialistus, turinčius integruotų verslo analitikos žinių, gebančius savo programos variantų analitikas veikloje kompleksiškai taikyti kiekybinius ir kokybinius analizės ir tyrimo metodus, integruoti ekonomikos ir vadybos teorijas ieškant praktinių sprendimų įmonės veiklos analizei, vertinimui programos variantų analitikas prognozavimui, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas.

užsidirbti pinigų bitcoin dėl tarifų skirtumo

Panašūs temos