Konsensuso algoritmas,

Autorius -iai konseñsusas lot. Konsensusas labai panašus į vienbalsiškumo principąnes nė viena jo priėmime dalyvaujanti valstybė negali prieštarauti sprendimui, dėl kurio susitariama. Dažniausiai konsensuso principas taikomas priimant sprendimus ne kiekvienu klausimu atskirai, o visais kartu klausimų paketas.

užsidirbti pinigų androd programoje kur užsidirbti pinigų be investicijų apžvalgų

Tarptautinių organizacijų praktikoje vis daugiau sprendimų priimama konsensusu, tai svarbi valstybių taikaus egzistavimo ir bendradarbiavimo priemonė.

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja konsensusą apibrėžė kaip sprendimo siekiant suderinti nuomones priėmimo procedūrą su sąlyga, kad tokia procedūra nekels grėsmės nė vienos šalies teisėms ir teisėtiems interesams.

vk variantas

Valstybių pozicijų suderinimo laipsnis konsensuso atveju apibūdinamas tiesioginio kurios konsensuso algoritmas valstybės narės prieštaravimo priimti sprendimą nebuvimu. Sprendimui nepritarianti valstybė neprieštarauja jo priėmimui dažniausiai siekdama konsensuso algoritmas tarptautinį bendradarbiavimą.

Konsensusas padeda pasiekti maksimalų valstybių konsensuso dalyvių sprendimų įgyvendinimo lygį.

konsensuso algoritmas

Jis geriausiai užtikrina valstybių interesų pusiausvyrą ir priimtų sprendimų laikymąsi, nes neleidžia įsigalėti diktatui ir sprendimų priėmimui mechanine balsų dauguma. Konsensusas laikomas konstruktyviausiu sprendimų priėmimo būdu, nes sudaro galimybę suderinti valstybių narių pozicijas ten, kur jų interesai sutampa, kartu konsensuso algoritmas klausimų, dėl kurių pozicijos skiriasi, — taip garantuojama, kad sprendimas nekenks nė konsensuso algoritmas valstybės interesams.

Valstybės narės dažniausiai yra linkusios bendradarbiauti siekdamos konsensuso dėl nepalankių joms klausimų, kad išvengtų balsų dauguma galimo priimti dar nepalankesnio sprendimo.

kiek verta bitcoin

Konsensusas lengviau pasiekiamas tose organizacijose pavyzdžiui, daugelio Jungtinių Tautų institucijų praktikojekuriose sprendimai priimami balsų dauguma. Pavyzdžiui, Generalinė Asamblėja be balsavimo konsensusu priėmė Deklaraciją dėl tarptautinės teisės principų; dėl tokio priėmimo būdo ji laikoma tarptautinės paprotinės teisės išraiška.

kaip dirbti su galimybe

Sprendimai konsensusu priimami ESBO pagrindinėje institucijoje.

Panašūs temos