100 galimybės 100 praktika 1 dalis

100 galimybės 100 praktika 1 dalis

Šiuo pakeitimu įtvirtinama, jog nuo m.

100 galimybės 100 praktika 1 dalis

MAĮ 38 straipsnio pakeitimas: Atliktu pakeitimu praplečiamas sąrašas paslaptyje nelaikomos informacijos ir nuo m. Šis punktas įgyvendina MAĮ  straipsnyje įtvirtintų kriterijų nesilaikymo neigiamas pasekmes.

MAĮ papildymas  straipsniu: Pažymėtina, jog nuo m. MAĮ bus papildytas  straipsniu, kuris įtvirtins kriterijus, pagal kuriuos mokesčių mokėtojai bus įvertinti ir atitinkantis visus straipsnyje numatytus kriterijus, bus priskirti prie patikimų mokesčių mokėtojų.

100 galimybės 100 praktika 1 dalis

VMI prie FM informuoja, jog šis pakeitimas inicijuotas dėl to, jog šiuo metu mokesčių teisėje nėra teisės normų, nustatytų ir praktiškai taikomų kriterijų, kuriomis remiantis mokesčių administratoriui būtų suteikta teisė diferencijuoti mokesčių mokėtojus pagal tai, kaip jie vykdo savo mokestines prievoles, ir, priklausomai nuo asmenų klasifikavimo, sudaryti teisines prielaidas taikyti diferencijuotą teisinį režimą asmenims, kurie savo mokestines prievoles vykdo netinkamai.

Šiuo pakeitimu nustatyti objektyvūs ir pagrįsti kriterijai, kuriais vadovaujantis mokesčių mokėtojų grupė, kuri netinkamai vykdo savo mokestines prievoles, turės neigiamų tokios savo veiklos teisinių ir moralinių pasekmių.

MAĮ  straipsnis numatys, kad mokesčių mokėtojas bus laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, jeigu jis praeityje buvo nubaustas už padarytus reikšmingus ar pakartotinius teisės pažeidimus ir nuobaudos yra įsigaliojusios.

100 galimybės 100 praktika 1 dalis investuojant i pamm sąskaitos video

Svarbu pažymėti, jog šios nuostatos yra taikomos tais atvejais, kuomet yra vertinami teisės pažeidimai padaryti nuo m.

MAĮ 68 straipsnio pakeitimas: MAĮ 68 straipsnio pakeitimu, atsižvelgiant į kitų užsienio valstybių mokesčių administratorių praktiką, bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų.

Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu.

Šis MAĮ pakeitimas įsigalios nuo m. Dėl šios priežasties nacionalinių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos visiškai atitinka minėtos direktyvos nuostatas, tačiau iš dalies nesutampa su tuo, kaip šios direktyvos nuostatas aiškina išaiškino ESTT savo sprendimuose.

vietinių bitcoin uždarbio

Siekiant 100 galimybės 100 praktika 1 dalis ESTT praktikos taikymą nacionaliniu lygmeniu, atlikti minėti pakeitimai. MAĮ straipsnio pakeitimas: Šiuo pakeitimu, įtvirtinta galimybė, mokesčių administratoriui atleisti mokesčių mokėtoją nuo skaičiuojamų apskaičiuotųbet nesumokėtų neišieškotų delspinigių ar jų dalies, kai tokia teisinė galimybė yra numatyta specialiame mokesčių įstatyme. Atsižvelgiant į tai, VMI prie FM informuoja, jog mokesčių administratorius šiuo pakeitimu įgyja teisę atleisti mokesčių mokėtoją nuo delspinigių savo iniciatyva, kai tokia galimybė yra numatyta specialiame įstatyme.

Pakeitimas įsigalios nuo m. MAĮ straipsnio pakeitimas: Šiuo metu galioja tokios asmenų baudimo taisyklės, kuriomis remiantis asmuo, padaręs tam tikras nusikalstamas veikas mokesčių srityje, yra baudžiamas tiek pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso toliau - BK nuostatas, tiek ir pagal MAĮ skiriant atitinkamas baudas.

Taigi faktiškai asmuo už tuos pačius pažeidimus yra baudžiamas du kartus.

Pakeitimais nustatoma, kad bauda neskiriama, kol kompetentingos institucijos ikiteisminio tyrimo institucijos; prokuroras; teismas nepriims esminių sprendimų dėl asmens kaltės, atsakomybės ir nubaudimo pagal BK: 1 teismui apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteisus asmenį, pagal MAĮ skirtina bauda neskiriama; 2 kitais atvejais pagal MAĮ skirtina bauda turi būti paskirta 100 galimybės 100 praktika 1 dalis sumokėta išieškota.

MAĮ ir straipsnio pakeitimas: Šiais pakeitimais nustatyta, jog mokesčių administratorius skirdamas konkrečią baudą mokesčių mokėtojui, turi vadovautis MAĮ straipsnyje įtvirtintomis baudų skyrimo taisyklėmis. MAĮ straipsnyje įtvirtintos mokesčių mokėtojų atsakomybę lengvinančios bei sunkinančios aplinkybės, į kurias mokesčių administratorius privalomai turi atsižvelgti skirdamas konkrečią baudą.

dvejetainių opcionų paslaptys

Taip pat MAĮ straipsnyje yra įtvirtinta, konkrečios baudos apskaičiavimo metodika. MAĮ straipsnio pakeitimas įsigalios nuo m.

Dėl atleidimo nuo delspinigių už nesumokėtus mokesčius: Atsižvelgiant į šešėlinės ekonomikos mažinimo siekį, bendros valstybės ir visuomenės bei atskirų jos grupių darnos ir pažangos siekimą, įteisinta vienkartinė galimybė asmenims, nustatyta tvarka ir terminais deklaravusiems atitinkamas mokėtinų mokesčių sumas, būti atleistiems nuo neigiamų teisinių pasekmių. Šiuo pakeitimu numatoma, jog mokesčių mokėtojams deklaravusiems mokėtinų mokesčių sumas, mokesčių administratorius neskirs baudų, taip pat nuo šių sumų nebus skaičiuojami delspinigiai, o taip pat jie nebūtų įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Vienintelė keliama sąlyga, kad būtų išvengta visų šių neigiamų pasekmių yra mokesčio sumokėjimas. Pažymėtina, jog mokestį bus galima sumokėti per 20 dienų arba mokesčio sumą išdėstyti dvejiems metams. Be to, siekiant nesudaryti prielaidų diskriminuoti asmenų, laiku savanoriškai deklaravusių mokesčius, tačiau dėl vienų ar kitų priežasčių jų nesumokėjusių, įtvirtinta, kad nuo likusios nesumokėtos ar neišieškotos delspinigių sumos sumokėjimo jie bus atleisti automatiškai.

100 galimybės 100 praktika 1 dalis

Šiuo atveju mokesčių sumokėjimas nebus būtina atleidimo nuo delspinigių sąlyga.

Panašūs temos