Tuo didesnė streiko kaina

Čilėje nesiliauja šimtatūkstantiniai protestai, viskas prasidėjo nuo didėjančių transporto kainų ELTA Beveik savaitę trunkantys protestai dėl nelygybės Čilėje nesiliauja.

vyras nelinkęs užsidirbti pinigų psichologui

Nepaisant prezidento Sebastiano Pineros pristatyto reformų paketo, trečiadienį šalyje į gatves ir vėl išėjo šimtai tūkstančių žmonių. Vietos žiniasklaida pranešė apie mitingus, susidūrimus tarp protestuotojų ir policijos ir plėšikavimą keliuose Čilės miestuose. Kiek anksčiau šalies profesinės sąjungos paskelbė dviejų dienų visuotinį streiką.

Šiaulių meras: gyventojai nepritartų laiptinių valymui miesto lėšomis Va­kar Lie­tu­vos švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me įspė­ja­ma­ja­me dvie­jų va­lan­dų strei­ke da­ly­va­vo per dvi­de­šimt Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, prie strei­ko pri­si­jun­gė ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tas. Prof­są­jun­ga rei­ka­lau­ja, kad me­tų biu­dže­te bū­tų rea­li­zuo­tas su­si­ta­ri­mas dėl pa­pil­do­mų be­veik mi­li­jo­nų eu­rų at­ly­gi­ni­mams. Biu­dže­to pro­jek­te li­ko ge­ro­kai ma­žiau — apie 55 mi­li­jo­nus eu­rų. Mokytojų įspėjamasis streikas 6 nuotr. Šiaulių švietimo PS susivienijimo vadovė Rasa Jasmontienė sako, tuo didesnė streiko kaina įspėjamasis streikas kartu buvo ir solidarumo akcija.

Taip siekiama priversti S. Pinerą patraukti gatvėse tvarką palaikančius karius ir pradėti derybas su vietos organizacijomis.

tuo didesnė streiko kaina aukšto pajamingumo brokeriai

Antradienį S. Pinera paskelbė reformų paketą, kuriuo siekiama nuraminti protestuotojus.

dvejetainių opcijų tendencijų linijos

Tarp planuojamų pokyčių — didesnės tuo didesnė streiko kaina ir minimalus atlyginimas, mažesnės vaistų kainus ir aukštesni mokesčių tarifai daugiausiai uždirbantiesiems. Neramumus iššaukė šoktelėjusios metro bilietų kainos. Pinera sprendimą didinti metro bilietų kainą atšaukė, tačiau protestuotojų tai nenuramino.

Šešias dienas trunkantys tuo didesnė streiko kaina protestai pasiglemžė mažiausiai 18 žmonių gyvybes, rodo oficialūs Vyriausybės duomenys. Trečiadienį popiežius Pranciškus paragino nesutariančias puses Čilėje sėsti prie derybų stalo.

Pirmąsias etatinio metines minintys mokytojai nesidžiaugia: dirba jau 30 metų, o alga — eurų 64 Modesta Gaučaitė, LRT. Sistema veikia jau metus, tačiau gyvenimo mokytojams tai nepagerino, o taisytinų dalykų — nors vežimu vežk. Tokią išvadą daro mokytojaijų atstovai ir politikai, sutikdami pirmąsias mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos metines. Prieš metus siekiant įgyvendinti mokytojų darbo užmokesčio reformą, pedagogams žadėtas medus.

Protestai Čilėje.

Panašūs temos