Realių galimybių mokymo programa

Pagal naujas gaires bus rengiamos naujos mokymo programos 0 www. Žuko nuotr.

Projektas buvo plačiai pristatomas ir svarstomas švietimo bendruomenėje, sulaukta daugiau realių galimybių mokymo programa šimto pasiūlymų, į daugumą jų atsižvelgta. Vadovaujantis šiomis gairėmis, bus atnaujinamos mokomųjų dalykų programos ir koreguojami kiti ugdymo dokumentai.

Bus telkiamos mokslininkų ir mokytojų praktikų grupės, kurios rengs konkrečių dalykų bendrųjų ugdymo programų projektus ir teiks juos svarstyti.

Viena jų — pameistrystė arba darbu grindžiamas mokymasis. Jau šių metų rudenį VšĮ Vilniaus Jeruzalės Darbo Rinkos Mokymo Centre naujus mokslo metus pradės renkama pirmoji suvirintojo modulinės profesinio mokymo programos grupė, kurios mokymas bus organizuojamas pameistrystės forma —  nuo pirmosios mokymų dienos dirbant realioje darbo vietoje reikšmingiausiose šalies inžinerinės pramonės įmonėse.

Atnaujinant Bendrąsias programas toliau laikomasi į kompetencijas orientuoto ugdymo krypties, ugdant mokinio socialines ir emocines, pažinimo, kūrybiškumo, pilietines, kultūrines, komunikavimo kompetencijas. Visų dalykų turinys bus siejamas su kompetencijų ugdymu, tik priklausomai nuo dalyko skirsis jų raiška, pavyzdžiui, pažinimo kompetencija gamtos moksluose bus ugdoma per gamtos reiškinių tyrinėjimą, o  literatūroje — per įvairaus žanro tekstų analizę; pilietiškumas gamtos moksluose reiškiasi per pasaulio klimato krizės priežasčių supratimą ir žmogaus įpročių  koregavimą transporto naudojimą, šiukšlių rūšiavimą, atsakingą vartojimą ir t.

Atnaujintos dalykų programose numatyta dalykinio turinio dermė tarp įvairių ugdymo pakopų ir klasių ir tarp skirtingų mokomųjų dalykų — iki šiol to stigo. Realių galimybių mokymo programa išdėstyti reikalavimai dalyko turiniui būsimose bendrojo ugdymo programose. Numatyta, kad jų turinys turi būti aktualus ir prasmingas mokiniams, atviras jų poreikių ir talentų įvairovei, įtraukiantis į realių problemų sprendimą.

atidarantis brokeris atsiima pinigus populiariausios nelegalios pajamos internete

Jis turėtų sudaryti mokiniams galimybes tyrinėti, spręsti problemas, apmąstant jas iš skirtingų perspektyvų, ir praktiškai veikti, pritaikant skirtingų sričių žinias ir gebėjimus. Mokomojo dalyko turinys turi būti pateikiamas nuosekliai, atsižvelgiant į atitinkamo mokslo akademinę logiką, metodologiją ir paisant mokinių amžiaus tarpsnio ypatumų.

Kur stoti | Kokias galimybes darbdaviams atveria pameistrystė?

Taip pat suteikiama daugiau laisvės mokytojui pačiam spręsti, kaip ir ko mokydamiesi jo mokiniai geriau išmoks, kas bus jiems vertingiausia. Gairėse aprašyta naujų ugdymo programų struktūra, kurios turės laikytis jų rengėjai.

realių galimybių mokymo programa pagrindinės galimybės, kas tai yra

Siekiant ugdymo vientisumo, į programas siūloma įtraukti tarpdalykines temas, tokias kaip kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas, pilietinė visuomenė, darni plėtra ir kt. Taip pat siūloma atsisakyti atskirų integruojamųjų programų ir jas įtraukti į susijusias programas, pvz.

Pasak viceministrės J.

Urbanovič, ugdymo programas šalys atnaujina maždaug kas dešimtmetį. Visuomenė progresuoja, keičiasi ugdymosi poreikiai, kinta ir patys ugdymo mokslai — pavyzdžiui, pastaruoju metu atsirado daugiau aiškumo, kaip ugdyti kompetencijas, kaip jas vertinti.

realių galimybių mokymo programa uždirbti internete 5 per dieną

Lietuvos bendrosios ugdymo programos, pagal kurias dabar dirba mokyklos, parengtos m. Bendrųjų programų atnaujinimo 42 fz parinktis projektas yra pirmasis ugdymo turinio atnaujinimo darbas. Priėmus atnaujintas bendrojo ugdymo gaires, toliau prasidės bendrųjų programų rengimas, pasiekimų vertinimo sistemos kaita, darbas su mokyklomis ir savivaldybių švietimo padaliniais, maksimaliai juos įtraukiant į atnaujinto turinio įgyvendinimą.

  1. Они разочаровали Элвина: он бы многое дал, чтобы воочию увидеть поднимающиеся ввысь горы старинных записей и собственных грез.

  2. Путешествие близилось к концу; стены туннеля больше не проносились мимо с головокружительной скоростью.

  3. Bitcoin adresas mokėjimams gauti
  4. Dvejetainiai variantai šokinėti
  5. Ощутимая задержка с ответом появлялась только в тех случаях, когда для него требовались обширные вычисления.

Pernai paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas sulaukė daugiau kaip siūlymų. Atsižvelgdama į juos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sudarė tyrėjų ir praktikų grupę, kurioje dirbo edukologų, mokytojų dalykinių asociacijų, kitų sričių ekspertai. Gairių projektas skelbiamas interneto svetainėje www.

Panašūs temos