Projekto pratęsimo galimybė

Projektų sutartys ir jų keitimai | Europos socialinio fondo agentūra

Svarbi informacija projektų vykdytojams Pagal projekto pratęsimo galimybė.

projekto pratęsimo galimybė emitento galimybė registruota

Neaiškumai atsirado dėl to, kad dar nėra patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas valstybės planavimo projektų priemonei Be to, purty prekyba galimybė, kad dalis projektų, jeigu atsilaisvintų m. Pagal rangos sutartis pabaigus darbus, apmokėjimai vykdomi įprasta tvarka, pagal pateiktus atliktų darbų aktus.

projekto pratęsimo galimybė lentynos yra variantai

Dėl projektų viešinimo: 2. Informacinius stendus pastatyti, po ar m. Vėliau, projektą priskyrus prie konkrečios programos, šios projekto viešinimo išlaidos galės būti deklaruojamos apmokėjimui ir bus apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, jeigu atitiks paslaugų sutartyje numatytas viešinimo apimtis ir konkrečiai programai keliamus viešinimo reikalavimus.

projekto pratęsimo galimybė indėlis uždirbti pinigus į

Paaiškėjus, kurios arba m. Dėl paslaugų sutarčių vykdymo: Atlikus projekto administravimo teikimo paslaugas, tačiau negalint projekto pratęsimo galimybė galutinio mokėjimo prašymo, siūlome projekto vykdytojams šiuos galimus sprendimo būdus: a pratęsti paslaugų suteikimo laikotarpį vadovaujantis sutarties nuostatomis, jeigu paslaugų sutartyje yra numatyta pratęsimo galimybė.

VLOG #24 - PROJEKTAS “PADRĄSINTI. ĮKVĖPTI. PALAIKYTI” IR TECH TOP 2018 APDOVANOJIMAI

Tuo atveju, jei paslaugų suteikimo laikotarpio pratęsimo galimybė nėra numatyta pasirašytoje paslaugų sutartyje, dėl sutarties keitimo reikia kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo.

Kreipiantis į Viešųjų pirkimų tarnybą rekomenduojame išsamiai nurodyti, kokios aplinkybės lėmė poreikį pratęsti paslaugų suteikimo terminą; b sustabdyti paslaugų teikimo sutartį, jei tokia galimybė yra numatyta paslaugų sutartyje; c kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo atsisakyti dalies sutartyje numatytų paslaugų galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo parengimo paslaugų atitinkama suma mažinant sutarties vertę projekto pratęsimo galimybė užbaigti administravimo paslaugų sutartį neišmokant sumos už galutinės ataskaitos ir galutinio mokėjimo prašymo parengimą.

Esant būtinybei, už nepanaudotas lėšas projekto vykdytojas galės reikalingas paslaugas įsigyti vykdydamas naują pirkimą, pasirašius arba m.

  • Svarbi informacija projektų vykdytojams - aplinkos projektų valdymo agentūra
  • Sritis rubrika : Sutarties keitimo niuansai Tema: ES projekto sutarties keitimas: projekto veiklų pratęsimas Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė Įprastai projekto finansavimo ir administravimo sutartys toliau — Projekto sutartis pasirašomos metams.
  • Naujienos Galimas projektų išlaidų tinkamumo finansuoti termino pratęsimas Finansų ministerija informuoja apie valstybių donorių sprendimą dėl galimybės pratęsti galutinį dalies projektų, finansuojamų — m.

Dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo: BLN sutartyse numatyti veiklų įgyvendinimo terminai tęsiami, pakeičiant BLN sutartis, tik tuo atveju, jei iki termino pabaigos nėra užbaigti darbai pagal projekto veiklas ir yra suformuoti rangos sutarčių pakeitimo nurodymai dėl darbų pratęsimo. Kai pilnai neatliktos projekto administravimo ir viešinimo paslaugos neparengta projekto galutinė ataskaita, galutinis mokėjimo prašymas, pilnai neatliktos viešinimo užduotys ir pan.

projekto pratęsimo galimybė

Panašūs temos