Mokytis tarpininkauti pačiam,

mokytis tarpininkauti pačiam
Kuo skiriasi vaikų auklėjimas ir ugdymas skirtingose šalyse? Kodėl vienos ar kitos šalys užaugina tiek daug smalsių ir mąstančių vaikų? Kodėl 22 proc. Kaip reikia mokyti vaikus, kad jie užaugtų smalsūs ir imlūs, gebantys prisitaikyti mūsų greitai besikeičiančioje visuomenėje?

Kada patirtis moko? Kokia patirtis yra geriausias mokymosi vadovas? Įvertinus patirties naudą mokymo si procese, natūraliai kyla klausimas, ar visa patirtis yra tokia naudinga mokymo si procese.

Suprantama, kad naudingiausia mokymosi požiūriu yra teigiama patirtis. Nors atitinkamai sutvarkyta ir kūrybiškai panaudota negatyvi patirtis taip pat gali būti naudingu mokymo si šaltiniu.

kriptovaliutos perspektyva kokia pasirinkimo premija aukščiau

Kita vertus, tikrai ne visa patirtis yra geriausiais mokymosi vadovas. Tam, kad patirtis taptų tokia, reikia, kad mes ja naudotumėmės, t. Priešingu atveju, patirtis gali tapti tiesiog našta, kurią, kaip byloja, liaudies išmintis, sunku nešti, bet negali ir pamesti.

Tam, kad patirtis taptų ne našta, o mokymosi vadovu, pagal J. Dewey, ji turi turėti dvi kryptis 2,p.

mokytis tarpininkauti pačiam

Kita vertus, dėl tos mokytis tarpininkauti pačiam jau turimos patirties būdami toje pačioje situacijoje ar aplinkoje skirtingi asmenys įgyja nevienodą žinojimą ir patirtį. Patirtinio mokymo si ribotumai Suvokus patirtinio mokymo si naudingumą, natūraliai kyla klausimai: Ar patirtinis mokymas is yra universali mokymo si strategija?

Ar visi besimokantieji gali mokytis iš patirties ir per patirtį? Ar kiekvienas suaugusiųjų švietėjas gali mokyti iš patirties ir per patirtį? Kokia aplinka reikalinga tokiam mokymui si?

Patirtinio mokymo(si) strategija: mokymas(is) iš patirties ir per patirtį

Nežiūrint daugelio pozityvių patirtinio mokymo si mokytis tarpininkauti pačiam, kaip ir kiekviena kita strategija patirtinis mokymas is turi savų ribotumų, kurių žinojimas ir valdymas gali dar labiau padidinti patirtinio mokymo si naudingumą bei padėti išvengti tam tikrų nesklandumų mokytis tarpininkauti pačiam taikant. Patirtinį mokymą si bus sudėtinga taikyti jei: besimokantieji neturi pakankamai patirties konkrečiu mokomuoju mokytis tarpininkauti pačiam.

Kaip jau minėjome, suaugusieji šiandieniniame informacijos amžiuje gauna daug ir įvairios informacijos, tačiau visiškai atmesti idėjos, jog suaugusieji besimokantieji gali neturėti patirties tam tikru konkrečiu klausimu, taip pat negalima. Nevertėtų čia remtis ir formaliai pagrįstomis prielaidomis, kad pvz.

/lt/file/failiukas2png-4failiukas2.png

Gyvenimas įdomus tuo, kad pateikia mums daug įvairių netikėtumų, tai reiškia, kad ir tam tikros srities specialistas gali neturėti tokios patirties, kai tuo tarpu visai su tuo nesusijęs asmuo gali jos turėti.

Juk patirtis kaupiama visur ir visada, ne tik formaliai mokantis. Taip pat jokiu būdu negalime spręsti apie kitų turimą patirtį pagal savąją.

Net jei besimokantieji turi atitinkamos patirties, ši patirtis gali būti nesutvarkyta, nesusisteminta, o kartais ir neteisinga. Juk šiandien informacija, ypač internete, yra gana lengvai prieinama, tačiau ne visada kokybiška ir patikima, beje, greitai kintanti.

mokytis tarpininkauti pačiam

Suprantama, kad tokia patirtimi taip pat bus sunku ar net neįmanoma tinkamai pasinaudoti, prieš tai jos nesutvarkius, nesusisteminus, nepakoregavus. Neigiama patirtis taip pat gali būti kliūtimi ja pasinaudoti, bet kompetentingas suaugusiųjų šveitėjas, kaip jau minėjome, gebės mokymo si tikslais pasinaudoti net ir tokia besimokančiojo patirtimi.

Parašyta birželio 10 Peržiūros: Kokiais būdais ir priemonėmis būtų galima gerinti mokinių pasiekimus vykdant bendruosius ugdymo planus, ar mokinių pasiekimų gerinimas yra misija įmanoma? Į šiuos klausimus gilintasi Salduvės progimnazijoje vykusioje teorinėje-praktinėje konferencijoje, kurioje siekta aptarti ir pasidalyti gerąja mokyklų patirtimi. Į Švietimo ir mokslo ministerijos, Pagrindinių mokyklų asociacijos ir Salduvės progimnazijos organizuotą konferenciją suplūdo bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokyklų vadovai ne tik iš Šiaulių, bet ir Šalčininkų, Kelmės, Panevėžio, Klaipėdos ir t.

Svarbu tik ją laiku ir tinkamai identifikuoti. Sunku bus pasinaudoti ir šiandienos situacijos neatitinkančia patirtimi, net jei jos asmuo ir turi pakankamai.

kaip užsidirbti pinigų bitcoin čiaupuose dvejetainiai pasirinkimai nuo 100 dolerių

Tiesiog jo turima patirtis gali būti sunkiai bepritaikoma naujomis sąlygomis. Tokiu būdu jo patirtis  bus labiau trukdanti priimti naują informaciją nei padedanti mokytis. Be to, mokantis grupėse praktiškai visada kiekvieno grupės nario patirtis yra skirtinga.

Kodėl tokie protingi žydų vaikai? - Mamos Žurnalas

Ir kartais tie skirtumai yra tokie dideli, kad būtina bent iš dalies diferencijuoti mokymą si. O dar geriau ieškoti būdų, kaip tas skirtingas patirtis apjungti ir panaudoti mokymo si tikslais.

Dar vienas pakankamai dažnas patirtinį mokymą si ribojantis veiksnys, yra besimokančiojo negebėjimas pasinaudoti turima patirtimi. Tokiu atveju suaugusiųjų švietėjas pirmiausiai turės mokyti jį reflektuoti ir analizuoti savo patirtį ir taip paversti ją puikiu mokymosi šaltiniu mokytis tarpininkauti pačiam ištekliumi.

Priešingu atveju, ji liks tik balastu ar net mokymą si sunkinančiu veiksniu, o ne mokymosi šaltiniu. Kartais besimokantieji nepajėgia mokytis iš patirties, nes jų protas aktyvioji atmintis perpildytas dabartinės konkrečios patirties realijų. Jie nesugeba konkrečiose dalykuose įžvelgti bendrybių ir negali pasinaudoti jam žinomomis taisyklėmis. Tokiu atveju kiekvieną užduotį jie priima kaip naują.

Esant tokiai situacijai mokytojas turi padėti besimokančiajam sutelkti dėmesį į svarbiausius įgūdžius ir procesus, būdingus atliekamoms užduotims. Kita grupė patirtinį mokymą si ribojančių veiksnių yra susijusi su pačiais suaugusiųjų švietėjais, kurie be jau minėtų priežasčių patirties neturėjimo ar, priešingai, neigiamos patirties turėjimo, patirties neatitikimo naujiems reikalavimams ir kt.

Taip gali atsitikti dėl keletos priežasčių: pats suaugusiųjų šveitėjas gali tiesiog pervertinti savo mokytis tarpininkauti pačiam ir tuo pačiu nuvertinti besimokančiųjų; vertindamas besimokančiojo patirtį, remtis tik tam tikrais formaliais kriterijais ar stereotipais, pvz.

Он стремился создать такое впечатление, что не видит ничего плохого в своих действиях и ожидает за свои открытия скорее похвалы, чем осуждения.

Лучшей политики он не мог бы избрать - тем самым он заранее обезоружил большинство своих критиков.

Tiesą sakant, mokymosi visą gyvenimą kontekste ir ypač suaugusiųjų švietime tokios situacijos nėra tokios jau retos. Dar vienas patirtinį mokymą si ribojantis aspektas gali būti mokytis tarpininkauti pačiam mokymo si aplinka: tiek fizinė, tiek socialinė, psichologinė: Galimos situacijos, kai mokymas is vyksta ar besimokantieji gyvena ar gyveno gana skurdžioje visomis prasmėmis aplinkoje, ko pasėkoje jų turima patirtis konkrečiu klausimu yra minimali arba jie apskritai jos neturi.

Tokiu atveju reikės ieškoti tą aplinką papildančių galimybių, kurių viena gali būti ir sdv prekyba IRT priemonių panaudojimas. Artimiausioje besimokančiojo aplinkoje skeptiškai vertinama pati patirtinio mokymo si idėja, ignoruojama patirties svarbą mokyme si.

mokytis tarpininkauti pačiam internetinis uždarbis, kaip pašalinti

Tokiu atveju patirtinį mokymą si vertėtų pradėti taikyti palaipsniui, mokytis tarpininkauti pačiam kaip ištisą ir visą mokymą si mokytis tarpininkauti pačiam strategiją, o kaip mokymo si būdą per patirties analizękaip vieną iš mokymo si išteklių, kaip metodą. Ir tik vėliau, įsitikinus ir įvertinus patirtinio mokymo si teikiamą naudą, galima būtų pereiti prie patirtinio mokymo si taikymo strategijos. Pernelyg didelis mokymo si tempas ir mokymo si apimtys bei pernelyg trumpas mokymui si skirtas laikas.

Refleksijos reikalauja įsigilinti į savo patirtį, ją analizuoti, dalintis ja su kitais ir t. Norint visa tai padaryti kokybiškai, reikia pakankamai laiko. O laiko trūkumas šiuo atveju ne tik sąlygos paviršutinišką patirtinio mokymo si strategijos taikymą ir menkus mokymosi pasiekimus, bet gali netgi iškreipti visą patirtinio mokymo si esmę.

Panašūs temos