Lawrence macmillan macmillan knyga apie parinktis, LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VADYBOS IR EKONOMIKOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONFERENCIJŲ DARBAI 2012 / 15

lawrence macmillan macmillan knyga apie parinktis

Lawrence'as E. McMillan - McMillan Parinktys nemokamai atsisiųsti

Kas yra sveikos projektavimas? Interaktyvs renginiai angl. Kuri rengini veikimas lengvai perprantamas? Sraas tikriausiai tapt trumpesnis.

ar jie uždirba pinigus

Toliau prisiminkime, kiek kart ie renginiai kl rpesi? Kiek laiko buvo sugaita, kai kopijavimo aparatas nekopijavo, spausdintuvas nespausdino, videomagnetofonas ra kit televizijos program nei pageidavome? Interaktyvs renginiai kuriami atlikti konkreias funkcijas, nebtinai atsivelgiant naudotojo poreikius.

Inineriniu poiriu ie prietaisai yra efektyvs, lawrence macmillan macmillan knyga apie parinktis naudotojui pernelyg sydtingi. Projektuojant sveik siekiama atitaisyti trkum, traukiant panaudojamumo utikrinimo veiklas interaktyvi rengini projektavimo proces.

Kitaip tariant, mogaus ir kompiuterio sveikos projektavimas yra dalykas apie lengvai, efektyviai ir maloniai naudojam rengini projektavim. Toliau apibriami esminiai panaudojamumo aspektai. Kas yra tinkamas ir netinkamas projektas?

Dvejetainių parinkčių kainodara.

Viebuio kambaryje yra balso praneim sistema. Kad suinotume, ar turime praneim, pakeliame ragel ir klausome signal. Jei tai piip piip piip, vadinasi turime praneim.

Toliau skaitome praneim pasiekimo instrukcij: Surinkite Sistema atsako: Jus pasiekte XXX viebuio praneim centr. Kit nurodym nra. Lieka neaiku, kaip iklausyti praneim. Belieka toliau skaityti instrukcij: Surinkite Js kambario numer ir paspauskite. Dabar sistema atsako: Pasiekte kambario praneim dut.

lawrence macmillan macmillan knyga apie parinktis

Slaptaodis instrukcijoje nenurodytas, taigi dar kart vedame kambario numer, o balsas ragelyje vl liepia vesti kambario numer ir slaptaod. Tuomet einame priimamj ir pagaliau suinome, kad slaptaodis tai trys paskutiniai kambario telefono numerio skaitmenys. Taigi, praneimo iklausymas uima penkis ingsnius.

Turbt paprasiau nupirkti nauj telefono aparat. Minta balso praneim sistema yra erzinanti, paini ir neefektyvi, nes esmin uduotis reikalauja daugelio ingsni. J sudtinga naudoti, be papildom pastangnegalima suinoti, ar yra praneimai ir kiek j yra.

Pratimai anglų kalba ege formatu. Treniruotės, skirtos pasiruošti egzaminui anglų kalba

Kad tai suinotumte, reikia kelti ragel ir atlikti pirmasis brokeris ingsni. Veiksmai nra akivaizds, nes dal instrukcij suteikia sistema, kita j dalis yra popieriuje, dar kita telefono numeryje.

Projektuojant interaktyvius renginius btina ianalizuoti kas yra rengini naudotojai, kur ir kaip jie bus naudojami. Pavyzdiui, jei kuriamas renginys skirtas remti naudotoj bendravim per atstum, tai pageidaujama sistema turt leisti lengvai vesti tekstinius arba balso praneimus. Lawrence macmillan macmillan knyga apie parinktis bt naudingas papildomas interfeisas, kuris papildomai leist redaguoti, komentuoti ir isaugoti praneimus.

Koks gi projektas balso inui sistemai bt priimtinesnis? Esmins uduotys turi bti paprastai prieinamos ir atliekamos. Balso inui atveju suinoti apie gautas ar negautas inutes naudotojas turt vos pavelgs rengin. Tai galt bti pavyzdiui, vieianti lemput arba interaktyviame ekrane rodomas palikt brokerio svertas skaiius.

Kol yra neiklausytos inuts, pirmiausia turt bti pateikiama j klausymo uduotis. Kitas sprendimas telefonas su stiklo rutuliukais pateikiamas Preece, Rogers, Sharp, knygoje. Praneim kiek rodyt rutuliuk skaiius.

susikurti oficialią bitcoin piniginę

Praneimas iklausiamas, metant rutuliuk iklausymo ang. Trkumai paaikja po aplinkos analizs: viebuiui netinka, nes lankytoj vaikai bandyt rutuliukus valgyti, kas kelia pavoj j gyvybei; lankytojai pasiimt gra rutuliuk kaip suvenyr. Interaktyvs renginiai remia labai skirtingas veiklas, pavyzdiui, rayti ir sisti praneimus, rinkti informacij, rayti tekstus, programuoti, pieti, planuoti, priimti sprendimus, skaiiuoti, aisti ir pan.

web view pagrindiniai spؤ…stai yra foninؤ—s muzikos naudojimas vaizdo filmuose. tiktai ta...

Jas remiani interfeis taip pat yra daugyb: daugialyps terps taikymai, virtualios realybs aplinkos, balsu paremtos sistemos, dideli ekranai ir kiti. Yra daugyb naudotojo sveikos su sistema bd, btent meniu, komandos, formos, piktogramos ir kit.

Naujesns sveikos formos atsiranda, montuojant procesorius fiziniuose prietaisuose, kaip antai interaktyviuose aisluose, programuojamuose aldytuvuose ir kituose.

Esminis sveikos projektavimo tikslas yra optimizuoti naudotojo sveik su sistema, aplinka ar renginiu taip, kad jie ne tik remt naudotojo veiklas, bet ir suteikt papildomas galimybes. Galima manyti, kad tam uteks intuicijos ir patirties. Taiau tik atsivelgiant naudotoj stiprisias ir silpnsias puses galima nustatyti, kurie bdai geriausiai padda naudotojui vykdyti jo veiklas.

Btina klausyti naudotojo pageidavim ir traukti j projektavimo proces. Labai naudinga leisti naudotojui ibandyti ir vertinti interfeiso maketus.

Automatizuotas Pagrindinės Inc

Sveikos projektavimas dalykas apie interaktyvi rengini, remiani moni veiklas, projektavimas Preece, Rogers, Sharp, Salomon Swinstudio. Interaktyvs renginiai turi padidinti, sustiprinti ir iplsti mogaus galimybes veikti, bendrauti ir bendradarbiauti.

pirkimo variantai nuo dolerio vaizdo įrašų parinktys

Nebtina pirmame lange atskleisti visas funkcines galimybes. Funkcins galimybs atsiskleidia laike. Todl Terry Winograd, apibrdamas sveikos projektavim teigia, kad is dalykas nagrinja moni bendravimo ir bendradarbiavimo erdvi projektavim Winograd,

Panašūs temos