Investicinių projektų peržiūra internete

Savivaldybių išduodami leidimai

investicinių projektų peržiūra internete

Atskirą EBVPD pildo: 1 tiekėjas; 2 kiekvienas tiekėjų grupės narys jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ; 3 kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas remtis subtiekėjo pajėgumais, vadinasi, remtis pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija, kad atitiktų konkurso sąlygose keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Pateikiama: 1 per paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus įvykdytų sutarčių sąrašas konkurso sąlygų 2 priedas ; 2 užsakovų pažymos, kuriose nurodytas paslaugų pobūdis, vertė, atlikimo laikotarpis pradžia—pabaiga ir informacija apie tai, kad paslaugos buvo atliktos tinkamai ir laiku. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

kur žiūrėti variantų diagramas kaip rasti, kaip užsidirbti pinigų

Tiekėjas privalo turėti bent vieną investicinio projekto rengimo vadovą, kuris turėtų aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą ir būtų vadovavęs ne mažiau kaip vieno investicinio projekto rengimui.

Pateikiama: 1 sutarčiai įgyvendinti siūlomų investicinių projektų peržiūra internete sąrašas konkurso sąlygų 3 priedas ; 2 sutarčiai įgyvendinti paskirtų specialistų aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių diplomų kopijos; 3 specialistų pasirašytas gyvenimo aprašymas CVkuriame būtų nurodyta siūlomo investicinio projekto rengimo vadovo investiciniai projektai, kurių rengimui jis yra vadovavęs.

Apmokėjimas: I dalis — su tiekėju bus atsiskaitoma dalimis: po investicinio projekto parengimo bus apmokama 80 proc.

Savivaldybių išduodami leidimai

Po paraiškos patvirtinimo įgyvendinančioje institucijoje bus apmokama likusi 20 proc. II dalis — su tiekėju bus atsiskaitoma proc.

atidaryti parinktis importuoti per brokerį

PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik tada, kai užsakovas suderina ir pasirašo paslaugų priėmimo—perdavimo aktą. Sutartyje numatomi delspinigiai — 0,03 proc.

Panašūs temos