Galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį

galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nustatyta: 1 akcijų įsigijimo tikslas; 2 maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius; 3 terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas.

Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių; 4 maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina; 5 savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos rezultatus galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį, kurių profesinė veikla ir ar priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas.

  1. Samdyti uždirbti internetu
  2. Drugelio strategijos variantas

Savų akcijų pardavimo tvarka turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovė savas akcijas gali įgyti bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimu, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka.

Bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nustatyti reikalavimai.

Ginčo esmė Byloje sprendžiamas ginčas, ar bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kuriais, siekiant atkurti bendrovės mokumą, sumažintas bendrovės įstatinis kapitalas, proporcingai panaikinant visų akcininkų akcijas, o vėliau — padidintas, suteikiant pirmenybės teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas konkrečiam investuotojui, nepažeidžia smulkiųjų akcininkų interesų.

Bendrovė negali įsigyti savų akcijų, jeigu tokiu atveju jos nuosavas kapitalas taptų mažesnis už apmokėto įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą. X nuo 07 01 Žin. Bendrovei draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtas savas akcijas, išskyrus šio Įstatymo 45 straipsnio 12 dalyje nustatytą atvejį.

  • Что еще обитало там, под этим невинным на вид газоном, так и приглашавшим спуститься и пробежаться по его упругой поверхности.

  • Я вернулся, -- продолжал он, -- по своей доброй воле и в связи с тем, что у меня есть для вас кое-какие важные новости.

  • Происшедшее напомнило эффект отрицания геометрической логики в сознании спящего, который, однако, не испытывает при этом удивления.

  • Apie bnomo brokerį

Bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą. Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis šio Įstatymo nustatytomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.

lažybų nepastovumas kas yra kur galiu užsidirbti pinigų

Akcijų priėmimas prievolės įvykdymui užtikrinti yra prilyginamas savų akcijų įgijimui. Kai bendrovės akcijas įgyja jos dukterinė bendrovė, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos.

Ieškovo nuomone, ginčijami sprendimai priimti skubotai, nepateikus įstatinio kapitalo didinimo pagrindimo, šio klausimo neapsvarsčius bendrovės valdyboje, nepateikus investicinio projekto planuojamoms investicijoms, nenustačius realios naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos. Nors  m.

Kai bendrovės akcijas įgyja asmuo, veikiantis savo vardu, bet dėl šios bendrovės interesų, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos.

Bendrovės akcijos, įgytos šio straipsnio 21 dalyje nurodyto bendrovės valdymo organo sprendimu, turi būti perleistos suteiktos galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojų nuosavybėn šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo. Bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo.

Jeigu akcijos neperleidžiamos per šioje dalyje nustatytą laiką, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis.

  • Pasyviosios pajamos kaip papildomos pajamos
  • Akcinių bendrovių įstatymas
  • Элвин вспомнил знаки доброты, полученные им от родителей за все эти годы - их оказалось гораздо больше, чем поначалу представлялось.

  • Bendrovės teisė įsigyti savas akcijas.

Jei bendrovė nepaskelbia akcijų negaliojančiomis ir jų neanuliuoja, kaip nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, akcijos pripažįstamos negaliojančiomis ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas teismo galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį. Teisę kreiptis į teismą turi bendrovės vadovas, valdyba, akcininkas ir kreditorius.

galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį

Teismui priėmus sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba jei valdyba nesudaroma — bendrovės vadovas privalo bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir atitinkamai anuliuoti bendrovės savas akcijas. Pakeisti bendrovės įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

Forex Rinkos - Trumpos Pamokos

Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 11 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi, kai akcijos įsigyjamos siekiant įvykdyti visuotinio akcininkų galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį

Šiuo atveju šio Įstatymo 52 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomos mutatis mutandis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

galimybė nusipirkti įstatinio kapitalo dalį

Panašūs temos